Veresi Futónap

SPiRINT Team Sport Egyesület adatvédelmi tájékoztatója

Bevezetés

A SPiRINT Team Sport Egyesület, rövidített nevén SPiRINT Team SE., tájékoztatja a versenyein résztvevőket és nevezési rendszerébe regisztrálókat adatkezelési gyakorlatáról és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről. A SPiRINT Team SE., mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy az általa nyújtott adatkezeléssel kapcsolatos szolgáltatás megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek.

Az adatkezelő adatai

Név: SPiRINT Team Sport Egyesület
Székhely: 1162 Budapest, Lajos utca 16.
Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Harmat u.26
Nyilvántartási szám: 01-02-0016871
Adószám: 18989298-2-42
Bankszámlaszám: OTP 11742568-21442984
E-mail cím: info@veresifutonap.hu
Telefonszám: + 36 20 924 9059

Az adatkezelés jogalapja

A versenyeinkre történő nevezésével Ön szerződést köt velünk meghatározott szolgáltatások teljesítésére. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés teljesítéséhez (versenyek, rendezvények lebonyolítása) szükséges adatok esetében a szerződés teljesítése. Ezek az adatok az online nevezési rendszerbe való regisztráció során kötelezően kitöltendőként jelennek meg. A nem kötelezően kitöltendő adatok kezelésének alapja az ön hozzájárulása.

Más versenyző benevezése

A SPiRINT Team SE. megadja a lehetőséget az ügyfeleinek, hogy másokat is benevezhessenek versenyeire. Ilyen esetben elvárjuk, hogy a benevezést végző ügyfelünk rendelkezzék a benevezett személyek hozzájárulásával a nevezéssel járó adatkezeléshez.

Az adatkezelés célja és időtartama

A SPiRINT Team SE. által folytatott adatkezelés általános célja ügyfeleink beazonosítása és nyilvántartása, valamint a nevezések rögzítése az általunk szervezett eseményeken, versenyeken, továbbá ügyfeleink tájékoztatása az általunk szervezett versenyekről, illetve újabb rendezvények előkészítése. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az adatbázisunkban a személyes adatokat a célhoz kötöttség elve alapján az általunk szervezett versenyt követő 48 óráig tároljuk, ezt követően az ügyfeleink által megadott adatokat töröljük adatbázisunkból.

Adattovábbítás külföldre

A SPiRINT Team SE. semmilyen személyes adatot nem továbbít külföldre.

A kezelt adatok köre

Ügyfeleinkről az általuk a nevezéshez megadott adatokat tartjuk nyilván, úgymint: név, születési év, településnév, nem, telefonszám, email cím.

Ugyancsak nyilvántartjuk a versenyek során elért eredményeket (pl. befutóidő, helyezés). Amennyiben jelzi felénk számlázási igényét, úgy nyilvántartjuk a számlázási adatokat (számlázási név, számlázási cím).

Külső cégnek ügyfeleink személyes adatait nem adjuk át.

Ügyfeleink részére küldött E-mailek

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy esetenként e-mailt küldhetünk a versenyeinkre benevezett ügyfeleinknek a nevezéskor megadott e-mail címükre az adott versenyünkkel kapcsolatos tudnivalókról, változásokról. A fent említett e-mail üzenetek a szolgáltatásunk részét képezik és reklámcélú szolgáltatást nem tartalmaznak.

Az adatok megismerésére jogosultak köre

Az ügyfelek által megadott személyes adatok megismeréséhez az egyesületen belül csak azon dolgozók jogosultak, akik nevezéssel kapcsolatos feladatokat látnak el, illetőleg az adatok karbantartását, összesítését végzik, valamint akik az ügyfelek esemény előtti és utáni tájékoztatásáért felelősek. A fent említett körbe tartoznak: a neveztetők és adatrögzítők, valamint az adatbázis kezelője.

Adatok törlése

Ügyfeleink a jogszabály alapján bármikor kérhetik személyes adataik törlését az adatbázisunkból, illetve az eredménylistákból. Folyamatban levő nevezés esetén ez csak a versenytől való visszalépéssel együtt lehetséges. A hozzájárulás visszavonása után is tárolhatjuk azokat az adatokat, amelyek jogi kötelezettségeink teljesítéséhez, illetve létfontosságú érdekeink érvényesítéséhez kellenek. Ha valaki az eredménylistából történő törlését kéri, törölni tudjuk a nevét, a lakóhelyét, de az időeredményét, helyezését az eredménylista hitelességének, a verseny tisztaságának, a sportszerűségnek, az utána beérkezett versenyzők helyezésének megtartása érdekében nem tudjuk törölni.

Amennyiben úgy érzi, hogy a SPiRINT Team SE. vagy annak valamely dolgozója megsértette a személyes adatainak védelméhez fűződő jogát, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a SPiRINT Team SE. valamelyik elérhetősége útján, hogy a problémát mielőbb megoldhassuk. Elérhetőségeink a tájékoztató elején olvashatóak. Ha úgy véli, hogy a SPiRINT Team SE a problémájával kapcsolatban nem tette meg a megfelelő lépéseket, lehetősége van a továbbiakban bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1534 Budapest Pf.:834
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: 06-1/391-1400
Fax: 36-1/391-1410
e-mail-cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu
Elnök: Dr. Péterfalvi Attila

A SPiRINT Team SE. kikötése

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy szükséges esetben adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre azon esetekben kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, a technikai rendszer megváltozik, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. Az aktuális adatvédelmi nyilatkozat ezen a webhelyen érhető el: https://veresifutonap.hu/adatvedelmi-tajekoztato

Budapest, 2021. szeptember 1.